Qui som?

‘Districte Apatxe’, neix gràcies a les inquietuds d’un grup de joves que realitzaven activitats al Casal Cívic de Pomar de Badalona. En un primer moment es va pensar fer una agrupació que realitzes activitats només al barri de Pomar, però desprès d’una sèrie de reunions es va pensar obrir fins tot el districte número 3 de Badalona. Això va passar a l’any 1997, però no és fins dos anys més tard que el grup de joves passa a ser una de les seccions de l’A.L. El Gripau Blau. Des del 2007 som una entitat independent, registrada al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i inscrita al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Badalona. Actualment Districte Apatxe desenvolupa activitats majoritàriament al barri de Pomar, però també participa a nivell de ciutat . Som 35 persones d’entre 16 i 52 anys (dels quals la majoria som de Pomar, però n’hi ha de Morera, La Salut, Centre, Sistrells, Bufalà i Lloreda).

Disposem d’una sala pròpia a l’annex del Casal Cívic de Pomar, tot i que les nostres activitats no es redueixen a aquest espai. Tenim acords amb diferents entitats del districte i de la ciutat  i l’administració pel seu bon desenvolupament.

Estem organitzats en seccions i comissions de treball, que són les següents:

Seccions
- Katalakaska Teatre, Titelles, Contes i Poesia.(Assaig de teatre, Taller de Teatre Jove, Commedia dell’arte).
- Colla de capgrossos ‘La Caperusa’.
- Projecte Coco: comunicació comunitària.
- KaPOMba: grup de percussió.

Comissions

-Visites, sortides i excursions
-Imatge corporativa
-Altres activitats: Tallers, activitats Extraordinàries, (Trobades i col·laboracions amb altres entitats, campanyes econòmiques i solidàries, formació, etc.).

Les finalitats de l’associació són:

1. Crear un espai de trobada social, d’intercanvi i reflexió, que adeqüi les necessitats reals dels participants a la realitat del món actual.
2. Elaborar projectes socioculturals en funció de les demandes dels diferents col·lectius que integren la comunitat, portar-los a terme mitjançant tècniques democràtiques i participatives.
3. Crear comissions de treball relacionades amb les arts escèniques, les noves tecnologies, la creació literària, l’atenció especialitzada i el món de l’oci, per tal d’assolir els nostres objectius.
4. Dinamitzar la cultura popular preferentment en l’àmbit territorial de Badalona, sense excloure altres indrets.

Els principis pels quals es regeix l’associació són:

- L’ASC Districte Apatxe es manifesta respectuosa amb els principis democràtics. Tots els col·lectius que integren aquesta societat participaran de manera voluntària i garantint el respecte per totes les opinions. A les relacions entre els que conformin l’associació i seran presents constantment les Llibertats i els Valors democràtics, els Drets Humans, la Pau, la Inclusió, la Justícia i la Responsabilitat.

- L’ASC Districte Apatxe es declara laica i progressista, per tant assumeix una postura de no adoctrinament, no proselitisme i no sectarisme. D’aquesta manera l’associació respectarà les creences de cada persona, sense cap mena de discriminació.

- El principi de coeducació serà present en totes les línies de l’entitat, treballant aspectes d’igualtat.

- L’associació fomentarà la solidaritat entre les comunitats, pobles, grups i individus, tenint com a bandera el respecte als Drets Humans i fomentant el respecte a les diferents cultures, idees, orientació política, sexual, etc.

- Partim de la base que la diversitat ajuda a una millor cohesió social i que aquesta societat si és diversa, serà més enriquidora. D’aquesta manera treballarem tenint en compte les diferències personals i col·lectives, tot potenciant les seves característiques.

- Tindrem molt present el valor de la inclusió en el dia a dia de l’ASC Districte Apatxe, treballant el respecte actiu i el descobriment de nous horitzons per tal de possibilitar-la.

- Totes les activitats realitzades i serveis oferts per part de l’ASC Districte Apatxe respectaran el medi ambient i fomentaran aspectes relatius als hàbits saludables, reciclatge, ecologia i consum responsable.

Documents i autors de referència pel que fa a la nostra intervenció educativa i desenvolupament d’activitats:
- Declaració dels Drets Humans
- Cap a una societat inclusiva. Manifest elaborat a partir del projecte europeu INTO.
- Paulo Freire
- Manifest: Per un món sense desigualtats per raó de gènere.
- Robin, Paul. Manifiesto a los partidarios de la educación integral.

- Delors, J.: “Los cuatro pilares de la educación” en La educación encierra un tesoro