Projecte Coco


Comunitat que comunica: L’objectiu general d'aquest projecte és crear un espai d’expressió comuna on totes les veus s’escoltin i puguin participar. Aquesta comunicació ha de ser multidireccional, un intercanvi d’idees, un aprenentatge mutu, una construcció col·lectiva.
A través d’aquestes paraules públiques i compartides es construeix una societat més justa, inclusiva i democràtica.

El projecte, que lidera Districte Apatxe, es troba sota el paraigües del PDC Pomar-Morera i es pot desenvolupar gràcies al Casal Cívic de Pomar, Punt Òmnia Pomar, Ràdio Pomar, Programa Reutilitza de la UPC, Projecte Labdoo i Fundació Amiba. Els fins del projecte Coco són:

-Facilitar un espai en el qual els participants produeixin els seus propis missatges; creïn i experimentin a través dels diversos llenguatges.

-Afavorir el desenvolupament de pensaments crítics respecte del consum dels mitjans de comunicació i les maneres en els quals representen la realitat.

-Fomentar que els usuaris participin en decisions i accions que transformin i millorin la vida de la seva comunitat.

-Valorar el procés de creació, de recerca, de producció i d’expressió més enllà del resultat. Ser autocrítics.

Per tal d'assolir-los es programen una sèrie d'activitats: 
-Tallers: Ràdioteatre, ràdioclips, introducció al llenguatge radiofònic, com fer un podcast?, etc.
-Podcasting:  Gravacions d’àudios ; Edició / Postproducció dels àudios; Compartim la producció a través d’Internet (espai web i xarxes socials).

La temàtica dels podcasts ha de ser molt variada:
-Narracions, relats i llegendes
-Experiències de vida
-Cultura Popular
-Història del barri / ciutat
-Natura i esport
-Literatura i cinema
-Teatre i poesia
-Drets Humans
-Coeducació